Siden for deg som samler på tegneserier

GRADERING

Gradering av tegneserieutgivelsers fysiske kvalitet er noe som alle seriøse samlere bør lære seg.  Det fordi det brukes som mal for å forklare hvordan en utgivelse ser ut uten at man behøver å forklare alle feil og mangler.  Skalaen som brukes er amerikansk og har blitt brukt i mange tiår.  I Norge har den blitt brukt i rundt 20 år - mer eller mindre korrekt.  Og nettopp det - at den brukes korrekt - er helt vesentlig for verdien av å bruke graderingsskalaen.  Hvis to personer graderer helt ulikt så faller hele vitsen med gradering bort.  Derfor: vær ærlig og grundig når du graderer! 

Feil som godtas på en gradering kan være tilstede på alle de dårligere graderingene.  Derfor vil jeg på denne opplistingen sette opp hva som tillates på hver grad og forutsetter at disse også kan være tilstede på dårligere graderinger.

Innledende kan jeg nevne at noen til tider har brukt graderingen Pristine Mint (PM). Dette er en tullegrad som ikke har noen praktisk (eller teoretisk) verdi.  Den var ment brukt som gradering for det helt perfekte.  Dette finnes det dog en gradering for (Mint), så derfor faller denne bort.  I USA har de begynt å bruke Gem Mint i stedet for Pristine Mint.  Jeg kan ikke helt forstå hvorfor da en blad i Mint skal være helt uten feil.

For alle graderinger godtas påskrift med myk blyant på side 3.  Denne må være av en slik kvalitet at den uten noe problem skal kunne viskes bort.  Jeg vil dog ikke anbefale å skrive noe som helt på bladet - heller tvert i mot: ikke tenk på det!  (denne regelen har vært der fra skalaens opprinnelse). 

Skalaen (med miniforklaring og cirkapris i prosent)

Kvalitet Fork. Beskrivelse Pris i %
Mint MT/(M) Det perfekte! 125
Near Mint NM Som nytt - helt uten feil. 100
Very Fine VF Nydelig blad med svake bruksspor 75
Fine FN/(F) Pent blad med mindre feil 50
Very Good VG Helt ok blad - rundt snittet 30
Good GD/(G) Godt brukt blad 20
Fair FA/(F) Veldig godt brukt blad - slitt 8
Poor PR/P Elendig blad, dog komplett 2
Coverless CO Blad uten cover (regnes ikke med i antall) 0

Alle graderinger fra NM til FA kan brukes med pluss og minus.  Mint er en perfekt grad og kan kun brukes alene.  Altså er en gradering som M- ikke en gyldig gradering.  Man kan også dele grader (f.eks. VG/FN), men selv bruker jeg å holde meg i en av gradene (og setter VG+ i stedet for VG/FN).  Delte grader brukes helst om årganger og andre større antall av blader.  Ved deling av grader skal ALLTID den laveste graderingen stå først!  FN/VG er f.eks. ikke en gyldig gradering.

VIKTIG!! Reparasjon av blader kan IKKE gjøre at blader graderes opp i forhold til grad før reparasjon. Reparasjon/restaurering kan gjøre at blader SER bedre ut, men bladet SKAL graderes likt før og etter reparasjon.  Dette kan ikke presiseres godt nok!  Dette gjelder alle typer av restaurering.  F.eks. vil et album der coveret er løst fra innholdet ikke få bedre gradering etter at innholdet er limt fast i permen.  Unntaket fra regelen er hvis man flytter sider fra et blad til et annet (må være samme utgave, selvsagt).  Flytter man midtsider fra et blad uten forside til et som fra før manglet midtsidene så får man et komplett blad som kan graderes.  Vær dog streng på graderingen i slike tilfeller!

Så til en nøyere beskrivelse...

Først følger graden, så forkortelse(r) i parentes (samt brukte ugyldige forkortelser i dobbel parentes).  Deretter en konklusjon og liste over feil som godtas.  Vær oppmerksom på at det som er listet opp under feil som godtas er feil det kun kan være en eller to av på den aktuelle graden.  Ved flere av feilene på samme blad så går bladet ned en halv/hel (eller flere) grader.

Beskrivelsene gjelder for den rene graderingen.  Med pluss og minus på graden godtas mindre eller mer i forhold til det som er listet opp.  Videre gjelder graderingen i utgangspunktet vanlige blader (stiftede), men kan i stor grad videreføres også til andre utgivelser.  Graderingen gjelder for blader i normalformat.  Grunnen til at jeg skriver dette er at størrelsen på bladet har noe å si i forhold til størrelsen på feilen. Et eksempel: En rift på 5 cm er verre på et blad i sjekkhefteformat enn et i A4-format.

Det vil også være egne tilleggsopplysninger for hardcover.  I utgangspunktet gjelder det som står om andre formater, så det som står under "For hardcover" er kun ment som tilleggsopplysninger til det som står generelt.

OBS! Se også "Spesielle gjengangere" på slutten av graderingen.  En del feil er der beskrevet uten at de er tatt med under de enkelte gradene.

MINT (M)

Det perfekte!  Helt uten noen form for feil!  Det er svært sjelden man finner blader i denne kvaliteten - selv i kiosk/butikk.

  - Ingen feil godtas.  Ikke engang de ørsmå ubetydelige feilene.
For hardcover:
  - Det samme som for alle andre formater. Utgivelsen må være helt uten feil.

NEAR MINT (NM)

Praktisk talt perfekt.  Kun helt ubetydelige feil godtas.  Hvis man er forsiktig kan de fleste blader leses for så å beholde denne graderingen.  Normalt finner man brukte blader i denne graden kun hos samlere.  Nydelig blad!

- Svak antydning til gulning av papir
- Antydninger til hvite streker rundt stiftene
- Minimale hjørnebretter (på 1-2 mm) inne i bladet
- Trykktekniske forskyvninger på inntil 1 mm
- Svake fingeravtrykk hvis de ikke er svarte/skitne
For hardcover:
  - I praksis: ingen feil på cover godtas.  Ellers samme betingelser

VERY FINE (VF)

Svært pent blad.  Kun mindre betydelige feil godtas. Coveret skal være svært pent og uten lett synlige feil.

- Svak avrunding av hjørner
- Noe gulning av sider (ikke over til bruning)
- Rifter på inntil 2 mm på cover (inkludert rygg)
- Rifter på inntil 5 mm inne i bladet
- Ryggen skal være nesten som ny. Kun mindre streker etter svake bretter godtas.
- Mindre trykktekniske feil (nesten ikke synlige)
- Små svake bretter på inntil 1 cm, dog ikke "knekk-bretter" (bretter der papiret har blitt knekt)
- Svake/moderate merker etter bilag (stive bilag som har laget merker)
- Navn inne i bladet med blyant (dog ikke stygt/tilkludret)
- Antydning til rust på stifter, dog helt uten spor på papiret.  Med antydning mener jeg at man kan kjenne er svak ujevnhet i metallet til stiften, dog uten at den blir kornete.  Misfarging av stiftene er typisk
- Fingeravtrykk som kan ses uten at man ser opp mot lys og som ikke kan tørkes bort (dog ikke grisete)
For hardcover:
- Bitte små merker i lakken
- Små fordypninger i coveret, men ikke med kutt
- Litt hvite hjørner

FINE (FN)/(F)

Merk: Forkortelsen F bør ikke brukes (blir brukt om Fair også)

Pent blad.  Bladet har blitt lest noen ganger, men ganske forsiktig.  Dette er et blad som de fleste ukyndige vil kalle et meget pent blad.  Glansen er i behold.

- Bruning av sider
- Rifter på inntil 1 cm på cover eller rygg
- Rifter på inntil 3 cm inne i bladet
- Synlige trykktekniske feil
- Navn inne i bladet med penn/navnestempel
- En del mindre eller en større svak brett, men ikke mange kraftige
- Et par mindre og kraftige bretter
- Tydelige merker etter stive bilag, dog ikke over større flater.
- Svak rullet rygg
- Svak rust på stifter. Kun svært svake merker i bladet godtas
- Bitte små biter kan mangle, men bare inntil 1 mm2
- Svake flekker inne i bladet, f.eks. svake fingermerker
- Midtsidene (kun ett ark) kan være løse
For hardcover:
- Antydning til løs rygg, dog skal den ikke på noen måte være hengslete
- Lakken kan ha sprekker
- Farge kan mangle i hjørnene og langs kantene
- Ex libris merke ("navnelapp") inni godtas hvis boken ellers er strøken

VERY GOOD (VG)

Ok blad.  Ofte kalt et gjennomsnittseksemplar.  Bladet kan ha noen ganske tydelige feil, men ser fortsatt ganske greit ut.

- Betydelig bruning av sider.
- Rifter på inntil 3 cm på cover
- Rifter på inntil 6 cm inne i bladet
- Ganske tydelige trykktekniske feil
- Navn på cover med penn (dog ikke kludring)
- Mindre reparasjoner med Scotch Magic tape (f.eks. en liten bit oppe/nede i ryggen)
- Merkbart rullet rygg
- Løst kryssord eller tilsvarende inne i bladet
- Tydelig rust på stifter, men langt fra gjennomrustet.  Også ganske tydelige rustmerker på bladet godtas
- Små biter kan mangle fra cover, men ikke mer enn ½ cm2 samlet
- Små flekker på cover (kaffeflekker osv)
- Merkbare flekker i bladet, men ikke fett- eller oljebaserte flekker
- Bladet kan være noe falmet etter å ha ligget i lyset
- Flere ark i midten kan være løse.
For hardcover:
- Ryggen kan ha litt rifter oppe og/eller nede
- Boken kan være noe hengslete/løs i ryggen
- Permen kan være ripet
- En del farge og lakk man mangle
- Permen kan være noe bøyd, men må ikke være knekt

GOOD (GD)/(G)

Godt brukt blad eller blad med spesielle feil.  Bladet mangler ikke store biter verken på cover eller inni, men er lest mange ganger.  Herunder kommer også pene blader med en eller flere ganske graverende feil.

- Kraftig bruning og noe sprekker
- Rifter på inntil 6 cm på cover
- Rifter på inntil 15 cm inne i bladet
- Noe kludring eller stygt navn på cover
- En god del kludring inne i bladet - også med tusj
- Betydelig rust på stiftene, dog ikke gjennomrustet.  Også tydelige merker i bladet godtas
- Stiftene kan være byttet.
- Reparasjon med tape eller lim, dog ikke store reparasjoner
- Flere løse sider i midten av stiftet blad.
- En del løse sider i limfrest utgivelse
- Biter kan mangle fra cover, men ikke mer enn 4 cm2 samlet.
- Flekker på cover av kjent eller ukjent materie (ikke mye tilsølt)
- En god del flekker i bladet, dog ikke veldig tilsølt
- Falming etter lysangrep godtas i ganske stor grad
For hardcover:
- Ryggen kan være løsnet, men må ikke mangle
- Permen kan være "knekt", men ikke delt helt.

FAIR (FA)/(F)

Merk: Forkortelsen F bør ikke brukes (blir brukt om Fine også)

Slitt blad med mange feil.  Her godtas mange feil, dog skal det ikke være store biter borte fra cover.  Herunder setter jeg også blader som i utgangspunktet er strøkne og som har ringpermhuller.  Ringpermhuller har andre satt til Poor, men dette mener jeg blir galt i forhold til graderingsskalaen ellers.  Også blader som har vært innbundet og klippet kommer i denne eller neste kvalitet.  Dette gjelder også hvis de ikke er tatt ut av innbindingen!

- Mye bruning og større sprekker/rifter (på grensen til råtning - porøst papir)
- Rifter på inntil 30 cm på cover
- Rifter gjennom hele ark inne i bladet
- Mye kludring, også med tusj på og i bladet
- Gjennomrustede stifter som gir merker langt inne i bladet
- Biter kan mangle fra cover, men ikke mer enn 10 cm2 samlet.
- Biter kan mangle fra innholdet, men ikke mer enn 20 cm2 samlet (ca en halv vanlig rute)
- Mye reparasjon med tape, også en del med farget tape eller frysetape
- Kuponger kan være klippet ut (inntil ½ side)
- Betydelige flekker på og i bladet
- Falming så farge nesten ikke synes godtas
- Laminerte blader får denne graderingen (laminat er gjennomsiktig plast med lim på en side som limes utenpå blader og bøker på f.eks. biblioteker)
For hardcover:
- Ryggen kan mangle
- Permen kan være knekt helt fra hverandre.

POOR (PR)/(P)

STYGT blad!  Her godtas mye!  Bladet skal i utgangspunktet være komplett, men større biter av tegneserie og cover kan mangle.  Herunder kommer bladet som har vært innbundet og tatt ut fra innbindingen der bladet har vært klippet ned i forhold til original størrelse.  Disse har normalt lim langs ryggen og/eller syhull i ryggen.

- Rifter i mengder, både på cover og i bladet
- Bortrustede stifter med bortråtnet rygg rundt stiftene
- Metervis med kluss med alle typer penner og tusj
- Inntil 11,28 meter med tape av alle typer
- Små og store biter borte av cover, dog ikke slik at man mister mye innhold av tegneserien eller hele sider
- Kuponger på inntil en hel side kan være borte hvis det ikke er tegneserie på baksiden
- Store flekker og søl på og i blad, også maling o.l.
- Baksiden av bladet kan mangle
For hardcover:
- Her kan i praksis alt være galt så lenge alle sider er tilstede.

COVERLESS (CO)

Blad uten cover/perm (for og bakside). Ingen videre gradering av innhold.  Brukes også om blader som bare har rester av coveret igjen.  Utgaver uten cover kan ikke regnes med i antall blader i samlingen.  Sett med samlerøyne er dette et blad som en kun tar vare på for å en gang få coveret eller et blad uten midtsider (eller andre av sidene).  Nye og vanlige blader uten cover kan trygt kastes, men eldre og sjeldnere bør tas vare på.

For hardcover:

Ingen spesielle tillegg

Blad uten midtsider eller andre sider (ikke med i skalaen)

Blad som mangler hele sider (oftest midtsider grunnet for dårlig stifting). Utgaver som ikke har alle sider kan ikke regnes med i antall blader i samlingen.

Spesialle Gjengangere

Det er en del spesielle feil som går igjen på mange serier som jeg her vil kommentere spesielt.

Ryggrift - ikke slitasjeskade, men skade fra trykken.

Noen limfreste blader og pocketbøker kommer med en liten rift langs ryggen oppe eller nede.  Det skyldes at kniven som har kuttet bladene ikke har vært skarp nok og det ytterste laget på ryggen blir revet med.  Det er vanligst på pocketbøker. Det varierer hvordan og hvor mye av ryggen som er revet med.  Derfor varierer graderingen en del også.  Det skal helt klart trekkes for et blad som har denne skaden, men ikke like mye som om riften var på fremsiden.  Disse riftene er også normalt i overflaten av papiret.  Er riften stor så kan man måtte gå ned til FN.  Jeg har ikke sett blader som jeg vil gradere lavere enn dette.  I beste fall vil et blad med en slik rift havne på VF.  Kanskje med en pluss hvis riften er veldig liten.

Utbrettsside

Donald Duck & Co er et av bladene som ofte har hatt utbrettsside (forlengelse av baksidecoveret).  Det er svært ulikt hvordan samlere vektlegger om denne mangler eller ikke.  Det vil nok også være uenighet om hvordan blader uten denne skal graderes.  Det er for meg klart at utbrettsidene ikke kan regnes som verken bakside eller innhold.  De må spesialbehandles med andre ord.

Jeg vet ikke om det finnes noe fasitsvar for utbrettssider, men jeg bruker her mine egne erfaringer og meninger: Et blad uten utbrettsside kan ikke få FN.  Det kan, hvis bladet ellers er svært pent, få VG+.  Men generelt pleier jeg å si at ikke det kan få bedre enn VG.  Slik ville jeg gradert:

Bladets stand ellers Gradering uten utbrettsside
VF eller bedre VG+
FN+   VF- VG
FN VG-
VG   VG+ GD
VG-   GD+   GD GD-
GD- FA
FA   PR Samme som med utbrettsside

Private Innbindinger

Det finnes mange blader som har blitt innbundet privat.  Spesielt på 40- og 50-tallet var dette vanlig.  Bladene må da graderes som om de skulle bli tatt ut av den innbundne enheten.  Veldig ofte blir da graderingen veldig lav.  Spesielt hvis bladene har blitt klippet før innbinding.  Normalt er de også sydd i ryggen.  Som oftest kan man regne verdi på innbundne blader til rundt 10-15 % av tilsvarende løse blader.  Det anbefales ikke for samlere å kjøpe disse da det veldig ofte blir forlangt alt for høye priser for disse.

"Epilog"

Gradering er noe som ikke er lært ved å lese gjennom en liste med regler og normer. Men må trene på dette som på alt annet.  Det er gjennom øvelse og prøving og feiling at man lærer.  I en startfase er det lurt å sjekke med andre mer erfarne samlere.  Ved salg eller bytte så prøv å gradere noen blader (eller alle) og sammenlikne med det du får fra andre som har vært i miljøet en stund og som har kan det.  Nå er det på ingen måte sagt (eller i alle fall ikke ment) at de som har holdt på lenge graderer riktig.  Heller tvert i mot.  Mange erfarne, både samlere og ikke minst butikker, graderer alt for snilt for å få mer penger for bladene.  Dette er en uting!  Dessverre er de fleste butikker vanskelige å påvirke.  Noen bruker sågar som unnskyldning at de har gradert feil så lenge at hvis de begynte nå å gradere riktig ville kundene ikke betale det som selger ønsker.

For alle dere som skal lære å gradere: begynn strengt!  Det er bedre å være for streng når du skal selge enn å være for snill.  Du vil muligens tape noen få kroner, men det tar du igjen i godt rykte som igjen gir rom for gode handler.  Vær også kritisk når du handler og si gjerne i fra til selger hvis du føler at graderingen er gal.  Det kan være at selger har oversett en feil eller at selger ikke kan gradere.

Forskjellige samlere og butikker graderer svært ulikt.  Hør derfor gjerne med andre samlere som har handlet en del rundt forbi om hvem som graderer riktig og hvem som ikke gjør det.  Det er også stor forskjell på å ligge jevnt en halv grad feil i forhold til de som jevnt over ligger en og en halv grad feil (ja - de finnes utrolig nok!).  Prøv deg gjerne frem med en mindre bestilling først, for så å bestille mer hvis du blir fornøyd!

Det er mulig at jeg har glemt noe i graderingsoversikten.  Ser du noen feil eller mangler så send svært gjerne noen ord til oskar@tegneserie.info!

______________

Her finner man en kort fortalt historie om Tegneserier i Norge.
______________

Her er også en oversikt over blader sjeldne og litt spesielle blader.  Det er også en tilsvarende oversikt for enere av diverse serier.
______________

Pondus og Nemi er veldig populære.  Nå er det her på sidene oversikt over hva som er utgitt av disse seriene.
______________

Har du gamle tegneserier?

Jeg er interessert i det meste fra før 1975!
Spesielt jente- og barneblader er av stor interesse!

Send en e-post til oskar@tegneserie.info
med litt info om hva du har!
______________