Siden for deg som samler på tegneserier

BC-NUMMER OG RETURUKE

De fleste serier som du i dag finner i kiosk og butikk har et felt som inneholder strekkode og diverse nummer (og ofte også pris på utgivelsen).  I tillegg er det ofte et firesifret nummer på bladene.  Førstnevnte er kjent som "bc-nummer" og er Bladcentralens nummerering beregnet for internt bruk.  Denne nummereringen ble innført i desember 1976.  Det nevnte firesifrede tallet er returuke for bladet.  Returuke har vært på bladene siden sommeren 1995.

BC-nummer

Dette nummeret er normalt skrevet i en firkant med først bc eller bc-F, så et tresifret og til sist et tosifret nummer. 

Første del

bc-F står på blader som er beregnet for retur til forlaget etter endt salgsperiode.

bc står på blader som skal makuleres etter endt salgsperiode.

Andre del

Det tresifrede nummeret blir vanligvis satt sammen med en fast serie.  Én serie har ett nummer som det holder fast på.  Noen ganger har serier skiftet nummer - det skjer normalt i forbindelse med bytte av forlag.  En og samme serie kan ha flere nummer, men det er da snakk om serier som sendes ut i flere omganger (reutsendelser).  Da har hovedserien ett nummer og reutsendelsene et annet nummer.

Det er unntak der samme tresifrede nummer blir brukt på flere serier.  Vanligvis dreier det seg da om album som har lik pris og samme salgsmønster.

Tredje del

Det tosifrede nummeret er et løpenummer.  Vanligvis brukes det samme nummer her som nummeret på utgivelsen, men det finnes mange unntak.  For at det skal bli tosifret får bladet med nummer fra 1 til 9 en 0 foran nummeret.

Det finnes noen unntak der dette nummeret ikke alltid har vært tosifret.  På noen serier, spesielt fra forlaget Atlantic, var nummeret nesten alltid bare énsifret.  Det finnes også et par unntak der nummeret har vært tresifret (Donald Pocket 100-102).

Returuke

Returuken står oftest plassert oppe i venstre hjørnet på bladene, men kan også stå andre steder.  Nummeret er alltid firesifret.

"Dekodingen" er veldig enkel: De to første sifrene er to siste siffer i årstallet bladet skal i retur og de to siste sifrene er ukenummeret bladet skal i retur.

Det er noen utgivelser (gjerne album eller pocketbøker) som i stedet for returukenummer har "FRU" i stedet.  Dette er for utgivelser som der salgsstedet selv kan velge når de skal sende utgivelsene i retur.  FRU står for "Fri Retur Uke".

______________

Her finner man en kort fortalt historie om Tegneserier i Norge.
______________

Her er også en oversikt over blader sjeldne og litt spesielle blader.  Det er også en tilsvarende oversikt for enere av diverse serier.
______________

Pondus og Nemi er veldig populære.  Nå er det her på sidene oversikt over hva som er utgitt av disse seriene.
______________

Har du gamle tegneserier?

Jeg er interessert i det meste fra før 1975!
Spesielt jente- og barneblader er av stor interesse!

Send en e-post til oskar@tegneserie.info
med litt info om hva du har!
______________