Siden for deg som samler på tegneserier

REISEN TIL HELSELAND

helseland.jpg

Reisen til Helseland ble delt ut til skoleelever fra 1952 til 1974.  Den ble vanligvis delt ut i 3. klasse, men skal også ha blitt delt ut på andre klassetrinn.  Mange har nok denne liggende i en eller annen utgave.  Og nettopp utgaver er det som gjør denne så vanskelig å bli komplett på.  Mange av utgavene har nok relativt små opplag, spesielt de som ikke er bokmålsutgaver.

Jeg vil her publisere det jeg til nå har av opplysninger.  Det er helt sikkert med feil og mangler, men det er i alle fall en begynnelse.  Jeg trenger DIN hjelp til å få listen komplett og for at opplysningene skal bli riktigst mulig.

Har du opplysninger som kan være til hjelp så send svært gjerne en e-post til oskar@tegneserie.info!  Jeg er også interessert i å kjøpe de fleste utgaver av dette bladet, så ikke nøl med å send mail eller ring 98 23 42 20!

Inndelingen vil være primært etter målform og sekundært etter utgave. Jeg gjør oppmerksom på at det på alle målformer kan være flere utgaver, men om disse kan skilles er mer usikkert.

Da det er mye usikkerhet om opplagene og eventuelle opplag mellom disse så har jeg latt være å sette opplagsbenevning på disse.

Størrelsen er praktisk talt lik for alle - ca 20,0 x 14,5 cm.  Og de er alle på 16 sider i farger.  Som tegner blir oppgitt Atelier E-O, Oslo.  Sannsynligvis er det Kaare Bratung som jobbet hos E-O som har tegnet denne.

 Utgaver på bokmål

Disse skilles først på om de har melkeflaske eller melkekartong.  Deretter brukes trykkeri.  Men de aller fleste er trykket på samme trykkeri, så dette hjelper ikke så mye.  Neste punkt er tatt med under tvil, men da det er kjent forskjellige bredde på nynorskutgaver så tas det også med her - bredde på teksten fra trykkeriet ("Trykk: P. M. Bye & Co A.s, Oslo - Tegninger: Atelier E-O, Oslo"). Tallet er alltid i millimeter. Dette punktet gjelder selvsagt kun de som er trykket på det aktuelle trykkeriet.

Deretter brukes teksten til 3. rute inne i bladet.  På de tidligste utgavene starter den med: "Om de ville? Det var da opplagt...".  På senere utgaver starter den med "Om de ville? Det var da klart...".  Disse kalles "klart" eller "opplagt" under "Rute 3-tekst". 

Neste punkt man skiller på er S-en i "REISEN" i "Reisen til Helseland".  Denne har en forlengelse øverst på de tidligere opplagene.  Senere ble denne tusjet bort (se bilder).

Siste punkt (i alle fall foreløpig) er en blå liten flekk over den andre E-en i "REISEN" i tittelen.  Denne er svak, men tydelig nok til at det aldri vil være tvil.

 

Årstall År inni Trykkeri Bredde på tekst Flaske/ kartong Rute 3-tekst S E Merknader Hjelpebilder
1952 nei P. M. Bye 55 flaske opplagt med tagg uten Det kan svært godt være snakk om flere opplag som har "opplagt" som "Rute 3-tekst".

S med tagg

195* nei P. M. Bye 55 flaske klart med tagg uten    
195* nei P. M. Bye 55 flaske klart svak rest av tagg uten Den veldig svake resten av taggen på S-en henger i luften (men er tydelig nok). Dessuten "hår på ryggen av kålrot". "Hår på ryggen av kålrot"
195* nei P. M. Bye 55 flaske klart ren S med Den veldig svake resten av taggen på S-en henger i luften (men er tydelig nok). Dessuten "hår på ryggen av kålrot". "Prikk over E"
19** nei ? Drammen - flaske klart

?

?

Denne har annen skrifttype ("stolpeskrift"). Trykket på annet trykkeri (i Drammen).  Trolig fra rundt 1960  
1966 ? P. M. Bye   flaske klart ren S     Ren S (uten tagg)
1968 ja Bye-Snorre - flaske klart ren S med    
1969 ja Bye-Snorre - flaske klart ren S med    
1970 ja Bye-Snorre - kartong klart ren S      
1972 ja Bye-Snorre - kartong klart ren S uten    
1974 ja Bye-Snorre - kartong klart ren S uten Opplag: 25 000.  Høyst sannsynlig siste utgave  

Utgaver på nynorsk

Første punkt er bredde på teksten fra trykkeriet ("Trykk: P. M. Bye & Co A.s, Oslo - Tegninger: Atelier E-O, Oslo").

Neste punkt man skiller på er S-en i "REISEN" i "Reisen til Helseland".  Denne har en forlengelse øverst på de tidligere opplagene.  Senere ble denne fjernet.

Siste punkt (i alle fall foreløpig) er en blå liten flekk over den andre E-en i "REISEN" i tittelen.  Denne er svak, men tydelig nok til at det aldri vil være tvil.

Årstall År inni Trykkeri Bredde på tekst Flaske/ kartong S E Merknader
1952 - P. M. Bye 55 flaske med tagg uten Usikkert årstall
1966 - P. M. Bye 52 flaske ren S med  

Utgave på samisk

Jeg har ikke sett denne. Den er fra bibliotekhold at jeg har fått opplysningene som er noe mangelfulle ("kun" tittel og utgivelsesår).

Tittelen på denne skal være:

MÁTKUSTÆBMI DÆRVASVUODAÆDNAMII

Årstall År inni Trykkeri Bredde på tekst Flaske/ kartong Merknader
1966 -     flaske  

 

______________

Her finner man en kort fortalt historie om Tegneserier i Norge.
______________

Her er også en oversikt over blader sjeldne og litt spesielle blader.  Det er også en tilsvarende oversikt for enere av diverse serier.
______________

Pondus og Nemi er veldig populære.  Nå er det her på sidene oversikt over hva som er utgitt av disse seriene.
______________

Har du gamle tegneserier?

Jeg er interessert i det meste fra før 1975!
Spesielt jente- og barneblader er av stor interesse!

Send en e-post til oskar@tegneserie.info
med litt info om hva du har!
______________