Siden for deg som samler på tegneserier

REGLER

- Kun blader utgitt i Norge telles. 
- Kun forskjellige blader telles - dubletter er ikke samling!
- Nye opplag og reutsendelser samt spesialutgaver kan telles med.
- I utgangspunktet telles kun tegneserier.  Unntak finnes dog.  Under tvil har jeg godtatt alle utgivelser som står under tegneserier i Norsk Tegneserie Index. 
- Alle blader må ha alle sider inne i bladet. Kuponger kan være utklippet.  Også bakside kan mangle.  Midtsider kan IKKE mangle hvis de har paginering (sidetall). Bilag kan mangle, selv om de inneholder tegneserier.
- Av nummererte utgaver kan kun én av hver taes med. To forskjellige løpenummer regnes som kun ett blad
- Antall blader rundes nedover til nærmeste tusen.  Send en e-post når du passerer ett nytt tusen (husk dato for passeringen!).
- Hvis noen ønsker å fjerne seg fra listen kan de selvsagt få lov til det.  Det vil da stå "Anonym" etter antall blader.  Det vil da ikke stå by, men fylke på "FRA HVOR?".
- Samlere som har over 20.000 må hvis de er "ukjente" på en eller annen måte enten ha noen som går god for seg som er kjente eller ringe til Andreas for "godkjenning".
- Hvis to personer har like mange tegneserier (i antall tusen) så er det datoen som teller.  Første passert betyr først på listen.  Dette kan bety at rekkefølgen kan bli gal, men dette er eneste måte som lar seg gjennomføre i praksis.
- Den enkelte samler er selv ansvarlig for å informere om oppdateringer med hensyn til antall, dato og adresse.

Har du forslag til regelendringer eller tillegg så si svært gjerne i fra!  Jeg er svært åpen for forandringer!

______________

Her finner man en kort fortalt historie om Tegneserier i Norge.
______________

Her er også en oversikt over blader sjeldne og litt spesielle blader.  Det er også en tilsvarende oversikt for enere av diverse serier.
______________

Pondus og Nemi er veldig populære.  Nå er det her på sidene oversikt over hva som er utgitt av disse seriene.
______________

Har du gamle tegneserier?

Jeg er interessert i det meste fra før 1975!
Spesielt jente- og barneblader er av stor interesse!

Send en e-post til oskar@tegneserie.info
med litt info om hva du har!
______________